czwartek, maj 23, 2024 17:13

Zamiana fontów na krzywe

W jakim celu zamieniamy fonty na krzywe?

W czasach kiedy częściej piszemy coś przy pomocy komputera niż kartki i długopisu, coraz więcej osób ma pewne problemy w odnalezieniu się pośród terminologii, która obecnie zastępuje zapomniane już wyrażenie „charakter pisma”.

Dziś mamy najwyżej krój pisma, jego odmianę czy atrybut, ewentualnie font czy czcionkę. Wiele osób używa tych określeń zamiennie nie mając pojęcia jak wielki przy tym popełnia błąd. Zacznijmy od najgłębiej zakorzenionego w historii druku i piśmiennictwa słowie „czcionka”. Dla wielu osób czcionką jest każdy z elementów na liście większości edytorów tekstowych, który odpowiada za ogólny wygląd tekstu pisanego. Nic bardziej mylnego. Czcionek obecnie już nie używamy, gdyż są to małe, ołowiane najczęściej bryłki, które na swoich ściankach miały wytłoczone kształty liter i znaków pisarskich. Używane były w pierwszych prasach drukarskich, kiedy to każdy tekst składany był ręcznie, wers po wersie z tych właśnie małych elementów.

To, co tak chętnie nazywamy czcionką w edytorze tekstowym, to nic innego jak krój pisma, który ma swoją konkretną nazwę, oraz któremu możemy przypisywać różne atrybuty i właściwości (pismo pochyłe, pogrubione czy podkreślenie, stopień pisma itd.).

Dochodzimy nareszcie do najbardziej problematycznego określenia, czyli fontu. Font to określenie kroju pisma z przypisanymi do niego konkretnymi atrybutami, stopniem i odmianą. Każdy font podlega jednak, podobnie jak każda własność intelektualna, prawu autorskiemu. Ktoś go przecież zaprojektował i stworzył, zatem wykorzystywanie go jest możliwe tylko po wykupieniu licencji.

Studia DTP czy drukarnie niekoniecznie jednak muszą mieć wykupione te same licencje co agencje i firmy, które przesyłają im swoje grafiki do wydrukowania. Jedynym w takiej sytuacji wyjściem aby drukarnia nie została oskarżona o piractwo jest zamienienie każdego fontu, który chcemy wydrukować na krzywe.Oznacza to, że tekst nie będzie traktowany jako element graficzny, ale zastąpiony zostanie matematycznym zapisem określonego ułożenia krzywych. Zamiany tej dokonuje się w bardzo prosty sposób w większości stosowanych powszechnie programów graficznych za pomocą kilku kliknięć myszy.

Dodatkową zaletą zamiany fontu na krzywe jest pewność, że podczas obróbki naszego pliku graficznego przez operatora DTP nie nastąpią żadne problemy z tekstem. Oznacza to, że nie będzie brakowało żadnych znaków, a wszystkie atrybuty zostaną zachowane, co byłoby niemożliwe w przypadku, gdy komputery w danym studio nie byłyby wyposażone w font, który wykorzystaliśmy w swoim pliku. Krótko mówiąc dzięki tej zamianie nasz tekst na każdym komputerze będzie wyglądał w identyczny, pożądany przez nas sposób.