piątek, kwiecień 19, 2024 00:22

Pomoc

Jak można przesłać pliki?

 • Jako załącznik w e-mailu (do 20 MB) na adres: drukania@druk-wizytowek.eu
 • Pocztą lub kurierem na CD, DVD.

 

Jak przygotować pliki do druku?

 • Preferujemy pliki przygotowane w formacie Adobe Acrobat (PDF) lub w programach: Adobe (PC i MAC), QuarkXpress 9 (PC i MAC) i CorelDraw (do v. 16)
 • Czcionki powinny być zamienione na krzywe.
 • W przypadku druku wypukłego, logo powinno być zapisane w grafice wektorowej (w krzywych).
 • Kolory zdefiniowane jako CMYK lub z palety Pantone, nigdy RGB.
 • Bitmapy przeznaczone do druku powinny być w rozdzielczości 300 dpi.
 • Do prac wykonanych w programie QuarkXpress należy dołączyć komplet grafik i plików zawartych w makiecie oraz ew. rozszerzenia.

 

Wymiary, marginesy i spady:

 • Przy każdej pracy należy pamiętać o zadaniu spadów 2 mm, (gdy w pracy występuje grafika lub tło, które kończy się równo z krawędzią strony, musi wystawać poza obszar użytku, rysunek poniżej).
 • W miejscu łączenia kolorów należy ustawić „zalewki” 0,144 pt.
 • Muszą być zachowane marginesy od krawędzi ok. 4 mm (rysunek poniżej).
 • Prosimy dodać znaczniki cięcia (pasery).
 • Standardowy wymiar wizytówki to 90 x 50 mm. Jeśli chcieli by Państwo wizytówki o innych wymiarach prosimy o określenie tego w zamówieniu.
 • W przypadku dokumentu wielostronicowego (np. broszury, książki), kolejne strony dokumentu muszą być dostarczone w jednym pliku (np. PDF) – jedna po drugiej.
 • W przypadku zaawansowanych projektów, prosimy o kontakt z naszym studiem.